ศูนย์พยาบาลบ้านรังสิต เนอร์สซิ่งแคร์ ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฏหมายแพ่งแลพาณิชเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2549 ทะเบียนเลขที่ 0133559005506 ได้เปิดบริการด้านบริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน / เด็กโตและพนักงานแม่บ้านทำความสะอาดเพื่อประจำที่บ้าน โรงพยาบาล โดยบริษัทยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่บริษัทฯ จัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก อบรม และสอบประวัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรม เช่น พี่เลี้ยงเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากในการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก การดูแลผู้ป่วยุมาก่อนก็ตาม จะต้องผ่านการฝึกอบรม การทดสอบ การประเมินผล โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพหรือผู้มีประสบการณ์ของเรา

คุณสมบัติพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว

พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว เป็นเพศหญิง อายุ 18-50 ปี มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรงานแม่บ้าน และตรวจสอบประวัติ อีกทั้งสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ มีใจรักในงานด้านบริการและมีความอดทนดีเยี่ยม

หน้าที่โดยสังเขป

  1. ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไป
  2. ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
  3. กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
  4. ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
  5. ช่วยเปิด -ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก
  6. หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

อัตตราค่าจ้าง : 10,000-13,000 บาท/เดือน

© 2015 banringsitnursingcare.com All Rights Reserved.